توضیحات

پروژه سئو دندانپزشکی نگین با تمرکز بر کلمه کلیدی “بهترین دندانپزشکی در کرج” در بهار سال 98 با موفقیت انجام شد.

این پروژه حدود دو ماه به طول انجامید و طی آن سایت در کلمه کلیدی فوق به صفحه اول گوگل راه پیدا کرد.