توضیحات

طراحی سایت آدینا کلینیک به عنوان یک سایت پزشکی در اسفند 1399 انجام شد.در طراحی سایت آدینا کلینیک با توجه بر این که این سایت در حوزه جراحی های زیبایی می باشد تماما سعی شده که عکس هایی از جراحی های مختلفی که این کلینیک کار می کند گذاشته شود که کاربران سایت با انواع جراحی هایی که این کلینیک دارند آشنا شوند. ترکیب رنگی این سایت الهام گرفته از خود کلینیک آدینا می باشد که دارای ترکیب رنگ مشکی – طلایی بوده است.