توضیحات

طراحی سایت ام جی تاور به عنوان یک سایت شرکتی در سال 1399 انجام شد. در این طراحی سایت با استفاده از بهره گیری المان محصول اصلی این شرکت یعنی تاور کرین سعی در نشان دادن و معرفی این محصول داشتیم و ترکیب رنگی نیز برگرفته از رنگ های مورد استفاده در تاور کرین ها می باشد.