توضیحات

با توجه بر این که در چند وقت اخیر بازار تعمیر لوازم خانگی بسیار داغ شده است که می توان گفت یکی از دلایل آن گران شدن لوازم خانگی می باشد به همین دلیل داشتن سایت و ورود این دسته از مشاغل به دیجیتال مارکتینگ می تواند بسیار مفید باشد و باعث سود و ارائه خدمات بهتر و بیشتر بشود. 

طراحی سایت آرمان تعمیرات در سال 1399 انجام شده است، برای طراحی این سایت ابتدا نیاز سنجی از مشتری صورت گرفته است و بعد از آن مطابق با نیاز و سلیقه مشتری طراحی صورت گرفته است.